Contact Us

Our Location

Prabhakar Prakashan
Prabhakar Prakashan
Prabhakar Prakashan
Shop Plot 55, Opposite Mother Dairy,
Pandav Nagar, New Delhi,
Delhi - 110092
Telephone
011-40395855

Opening Times
IST 9:30 AM -06:00 PM

Prabhakar Prakashan
Pharos Books Private Limited
Shop Plot 55, Opposite Mother Dairy, Pandav Nagar, New Delhi, Delhi - 110092
Telephone
+91 9871704091
+91 8368220032
U.S No.
+1 404-999-5474
Opening Times
IST 09:30 AM - 06:00 PM

Contact Form